Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden lisäksi tämä sivusto hyödyntää sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä sekä markkinoinnin kohdentamisen mahdollistavia evästeitä. Myös joidenkin sisältöjen näyttäminen voi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden lisäksi tämä sivusto hyödyntää sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä sekä markkinoinnin kohdentamisen mahdollistavia evästeitä. Myös joidenkin sisältöjen näyttäminen voi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry sisältöön

Yhdistysavain ja turvallisuus

Turvallinen tietojenkäsittely on keskeinen osa toimintaamme. Teemme päivittäin työtä varmistaaksemme asiakkaidemme palveluiden turvallisuuden sekä yksityisyyden suojan. Panostamme jatkuvasti tietoturvaan prosesseissa, ohjelmistokehityksessä sekä teknologisissa ratkaisuissa.

EU:n tietosuojalainsäädäntö sekä tätä täydentävä Suomen lainsäädäntö (esim. tietosuojalaki) ohjaavat keskeisesti toimintaamme tietoturvan sekä tietosuojan toteuttamisen osalta.

Seuraamme jatkuvasti lainsäädännön kehittymistä ja muutoksiin reagoidaan aktiivisesti.

Riskienhallinta

Yrityksessämme on tietoturvaan ja tietosuojaan keskittynyt ohjausryhmä, joka ylläpitää tietoturvan sekä tietosuojan riskikarttaa sekä ohjaa tietoturvatoimintaa. Tietoturvaryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, tietohallintopäällikkö sekä tekniset avainhenkilöt.

Jatkuvuus ja varautuminen

Varautumissuunnittelua tehdään osana tietoturvaryhmän toimintaa. Jatkuvuuden varmistamisessa käytettyjä menetelmiä ja ratkaisuja ovat:

 • henkilöriskien minimointi
 • varmuuskopioinnit
 • palveluiden- ja varmuuskopioiden maantieteellinen hajauttaminen
 • päivystys ja tekninen valvonta
 • skenaariosuunnittelu ja varautuminen keskeisille uhkakuville
 • kriisiviestintä ja raportointi
 • kumppanivalinnat sekä -turvallisuusarvioinnit (esim. saatavilla olevat sertifioinnit)

Turvallisuusluokittelut

Yrityksen sisäisessä dokumentaatiossa on luokiteltu toiminnassa käsiteltävät tiedot kriittisyysasteen mukaan. Jokaiselle kriittisyysluokalle on määritelty erikseen tiedonkäsittelyn ja turvaamisen periaatteet. Turvallisuusluokittelut ja näiden mukainen toiminta koulutetaan jokaiselle työntekijälle.

Turvallisuusvelvoitteet sopimuksissa

Tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyvän lainsäädännön lisäksi toimintaamme ohjaavat yleisiin toimitusehtoihin perustuvat sopimukset, joissa määritellään vaatimukset sekä käytännöt tiedon käsittelylle.

Edellytämme kaikilta alihankkijoiltamme henkilötietojenkäsittelysopimusta, joka toteutetaan joko erikseen allekirjoitettuna sopimuksena tai alihankkijan yleisten henkilötietojen käsittelyn ehtojen mukaisesti. Alihankkijasopimuksissa määritellään myös esimerkiksi vaatimukset luottamuksellisuudesta. Kaikkiin asiakassopimuksiin on määritelty asiakkaan oikeus auditoida tuottamamme palvelu.

Johtaminen ja koulutus

Tietoturvatoimintaamme koordinoi tietoturvaryhmä, jonka toimintaan johto osallistuu. Henkilöstöä koulutetaan tietoturva-asioissa jatkuvasti huomioiden eri työtehtävissä ilmenevät vaatimukset. Kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen sekä perehtyneet yhtiön tietoturvaohjeistuksiin.

Valvonta ja uhka-arviot

Palveluiden valvonta- ja päivystystoiminta on toteutettu erillisen kriittisyysluokittelun mukaisesti. Yleisiä turvallisuusuhkia seurataan aktiivisesti, esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen tiedotteiden kautta. Palveluita koskeviin uhkatilanteisiin tehdään seuranta, arviot ja toimenpidesuunnitelmat kriittisyyden perusteella.

Tapahtumaraportointi

Uhkatilateet sekä tilanteet, joissa järjestelmien tietoturva on voinut vaarantua, käsitellään sisäisen toimintaohjeistuksen mukaisesti. Näissä tilanteissa yhtiön johto osallistuu aina tilanteen käsittelyyn sekä päätöksentekoon.

Henkilötietoja koskeva asiakasviestintä toteutetaan aina henkilötietojen käsittelysopimusten mukaisesti. Tietosuojavaltuutetulle tehdään ilmoitukset tarvittaessa.

Jatkuva kehittäminen ja resursointi

Osana toiminnan jatkuvuuden varmistamista sekä kestävän kehityksen tavoitteita, investoimme jatkuvasti osaamisen kehittämiseen, henkilötyöaikaan sekä teknisiin ratkaisuihin tietoturvan kehittämiseksi.

Sovellettuja suojausmenetelmiä

Sovellamme toiminnassamme useita erilaisia suojausmenetelmiä, joista esimerkkejä ovat:

 • tietojen salaus
 • suojattu tietojen siirto
 • turvallinen tunnistautuminen
 • käyttöoikeuksien minimointi (vain työtehtävän vaatimat oikeudet)
 • palomuurit
 • ohjelmistopäivityksistä huolehtiminen
 • varmuuskopiointi maantieteellisesti hajautettuna
 • keskitetty lokien hallinta