Yhdistysavaimen käyttöehdot

Käyttöehdot voimassa alkaen 17.4.2018.

1. Osapuolet ja yhteystiedot

Toimittajan nimi: Avoine Oy ("Toimittaja")
Tietosuojavastaava: Tuomo Heikkilä
Y-tunnus: 1935337-5
Toimittajan osoite: Opastinsilta 8 E, 00520 Helsinki

Toimittaja tuottaa Asiakkaalle Yhdistysavain-palvelun (myöhemmin ”Palvelu”) aputoiminimellä Yhdistysavain. Asiakas on palvelun käytön aloitusvaiheessa ilmoitettava yhteisö (myöhemmin ”Asiakas”). Toimittajaan ja Asiakkaaseen viitataan käsitteellä ”Osapuolet”.

Asiakkaan tulee ilmoittaa ajantasaiset yhteys- ja yhteisötietonsa suoraan Palvelun kautta, jolloin yhteystietomuutokset päivittyvät suoraan Toimittajalle.

2. Sopimuksen kohde

Asiakas ja Toimittaja sopivat näillä Käyttöehdoilla Palvelun tarjoamisesta ja sen käytöstä. Palvelun Käyttöehdot on kuvattu tässä asiakirjassa sekä tähän liittyvissä verkko-osoitteissa, joita voidaan päivittää myöhemmin kirjallisesti ja joista kokonaisuutena käytetään nimitystä ”Käyttöehdot”. Käyttöehdot sisältävät tietosuojaliitteen, joka huomioi Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 asettamat henkilötietojen käsittelyn vastuut ja velvoitteet.

Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Käyttöehtojen hyväksymiseen ei tarvita erillistä toimenpidettä, vaan käyttäessään Palvelua Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Palvelun kuvaus

Palvelulla tarkoitetaan selaimen välityksellä käytettävää pilvipalvelua, joka sisältää työkalut yhdistyksen julkisten kotisivujen, jäsensivujen, hallituksen sivujen rakentamiseen sekä jäsenrekisterin ylläpitoon. Lisäksi Palvelu tarjoaa muita kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisia työkaluja yhdistystoiminnan tueksi.

Palveluun sisältyy aina tekninen ylläpito sekä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu auttaa Palvelun käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Lisätietoja asiakaspalvelusta löytyy osoitteesta www.yhdistysavain.fi/asiakaspalvelu/.

Kotisivujen tallennustila

Asiakkaan on mahdollista tallentaa Palvelun Kotisivuosiolla toteutetulle verkkosivustolle vapaasti tiedostoja. Kokonaisuudessaan verkkosivuston maksimikoko on 5 GB. Mikäli Asiakkaan verkkosivusto on mainittua maksimikokoa suurempi, Toimittaja voi pyytää Asiakasta poistamaan turhia tiedostoja, mikä Asiakkaan on suoritettava ilman viivästystä. Mikäli ylimääräisiä tietoja ei kirjallisista pyynnöistä huolimatta poisteta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnöstä, on Toimittajalla oikeus purkaa Sopimus.

Sähköpostitiedotteiden lähettäminen

Asiakkaan on mahdollista käyttää Jäsenrekisteriosiota sähköpostitiedotteiden lähettämiseen ilmaiseksi. Kuukausittainen maksimimäärä lähetettyjä sähköpostitiedotteita on 10 000 kpl. Sähköpostiviestintäominaisuus on tarkoitettu ainoastaan Asiakkaana toimivan yhdistyksen jäsenille ja sidosryhmille tapahtuvaan viestintään. Edellä kuvatun vastainen käyttö oikeuttaa Toimittajan sulkemaan Palvelun ilman erillistä ilmoitusta ja purkamaan sopimuksen.

Viestien ja laskujen lähettäminen

Palvelusta lähetetyt kirjeet, sähköpostit ja tekstiviestit toimitetaan Jäsenrekisteriosioon tallennettujen yhteystietojen perusteella. Virheelliset yhteystiedot voivat johtaa siihen, että kaikkia viestejä ja laskuja ei saada perille. Perille saamattomia viestejä ja laskuja ei hyvitetä.

Kirje- ja sähköpostilaskujen, tiedotteiden ja tekstiviestien lähettämisestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

4. Palvelun saatavuus

Toimittaja vastaa Palvelun toiminnasta. Palvelussa esiintyvät viat korjataan normaalina työaikana. Toimittajalla on oikeus keskeyttää pääsy Palveluun, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi.

Asiakas hankkii itse kaikki Palvelun käyttöä varten tarvittavat laitteet ja verkkoyhteydet. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan omien ohjelmien toiminnasta. Asiakas vastaa itse tietoverkkoyhteyksiensä käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan ATK-laitteen tai järjestelmän suojaamisesta. Palvelun käyttöön liittyvät tekniset vaatimukset ovat luettavissa osoitteessa www.yhdistysavain.fi/nykyisille-asiakkaille/tekninen-palvelunkuvaus/.

5. Hinnat ja maksuehdot

Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Hinnat ja maksutavat ilmoitetaan tuotteen tilauslomakkeella sekä tilauksen jälkeen Asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu, Toimittaja voi muuttaa Palvelun hintoja vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle.

Palvelun käyttäminen aloitetaan aina ilmaisversiolla. Mikäli Asiakas tilaa myöhemmin maksullisen tuoteversion, Toimittaja veloittaa tilauksen mukaisen maksun. Palvelun hinnasto löytyy osoitteesta www.yhdistysavain.fi/hinnasto/.

Palvelu laskutetaan Asiakkaan tilauksen mukaisesti joko kolme (3) tai kaksitoista (12) kuukautta ennakkoon. Ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Ensimmäinen jakso laskutetaan oletuksellisesti tilauspäivästä kuluvan laskutusjakson loppuun.

Laskutusjaksot päättyvät kolmen (3) kuukauden sopimuksella 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Kahdentoista (12) kuukauden sopimuksella laskutusjakso päättyy 31.12. Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

Maksuehto on 14 pv laskun päivämäärästä. Palvelun ylläpitoa koskevan maksun viivästyessä Palvelu suljetaan. Mikäli mikä tahansa maksu viivästyy, on Toimittajalla oikeus myös periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä kohtuulliset perimiskulut.

Palvelun jäsenrekisteriosion peruskäyttö on ilmaista. Maksullisten toimintojen käyttöä varten Asiakas joko maksaa jokaisen tapahtuman sen toteutushetkellä tai ostaa itselleen ennakkoon saldoa, joka kuluu käytön mukaan. Ennakkoon ostettua saldoa ei palauteta. Minimiveloitus toteutushetkellä maksettua tapahtumaa kohden on 0,95 €.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun jäsenrekisteriosion maksullisten toimintojen hintoja (esim. yhden tekstiviestin lähettämisen hinta) ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle. Ennen tapahtuman vahvistamista Asiakkaalle esitetään kustannus, joka tapahtumasta tullaan veloittamaan.

Maksut Visa-, Visa Electron- tai Mastercard-korteilla

Palvelun jäsenrekisteriosion maksullisten toimintojen maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj (y-tunnus: 2122839-7)
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Palvelun jäsenrekisteriosion verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Asiakkaan kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Palkanmaksupalvelu

Palkanmaksupalvelun toteuttajana ja toimittajana toimii Suomen Palkanlaskenta Oy (2554393-3) yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yritys on Finanssivalvonnan valvonnan alainen ja on merkitty maksupalvelun tarjoajia koskevaan Finanssivalvonnan rekisteriin.

Palkanmaksupalvelun käyttö tapahtuu Suomen Palkanlaskenta Oy:n sopimusehtojen mukaisesti ja palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä auttaa Suomen Palkanlaskenta Oy. Ottamalla palkanlaskentapalvelun käyttöön Palvelun kautta muodostuu Asiakkaan ja Suomen Palkanlaskenta Oy:n välille itsenäinen sopimussuhde, jossa Toimittaja ei ole osapuolena. Suomen Palkanlaskenta Oy veloittaa Asiakkaalta palkanmaksupalveluun liittyvät kustannukset.

Palkanmaksupalvelun osalta sovelletaan Suomen Palkanlaskenta Oy:n henkilötietojen käsittelyn ehtoja. Palkanmaksupalvelun avauksen yhteydessä Asiakkaan Palvelun perustiedot (sivuston nimi, y-tunnus, tekninen tunniste ja tuoteversio) sekä kirjautuneen käyttäjän tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) luovutetaan Suomen Palkanlaskenta Oy:lle.

Suomen Palkanlaskenta Oy (Y-tunnus: 2554393-3)
Kirkkokatu 1a
00170 Helsinki

www.palkkaus.fi
Enable JavaScript to view protected content.
020 798 0230

6. Sopimuksen voimassaolo

Palvelun käyttöönotto luo sopimussuhteen Toimittajan ja Asiakkaan välille. Aloittaessaan Palvelun käytön, Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Toimittajalla on oikeus hylätä Asiakkaan tekemä tilaus.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

7. Sopimuksen päättyminen

Sopimuksen irtisanominen

Kuukausimaksullisen Sopimuksen irtisanomisen tulee Asiakkaan toimesta tapahtua vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan laskutusjakson alkua. Sopimus päättyy tällöin maksetun kauden lopussa. Sopimuksen irtisanominen ei oikeuta hyvitykseen jäljellä olevista ennakkomaksuista. Toimittajan puolelta irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Sopimuksen purkaminen

Mikäli Asiakas ei maksuhuomautuksesta huolimatta maksa Palvelun ylläpitomaksua kohtuullisessa ajassa, on Toimittajalla oikeus sulkea Palvelu. Toimittaja katsoo Sopimuksen purkautuneeksi, jollei Asiakas maksa erääntyneitä Palvelun ylläpitomaksuja kahdentoista (12) kuukauden kuluttua Palvelun sulkemisesta lukien.

Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, jos toinen Osapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijaosapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijaosapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen määräajan puitteissa.

Suomen lain vastainen, epäasiallinen tai tekijänoikeussäännösten vastainen sisältö oikeuttaa Toimittajan sulkemaan Palvelun ilman erillistä ilmoitusta ja purkamaan sopimuksen.

Sopimuksen purkaminen ilmaisversion käytön päättyessä

Mikäli Palvelun ilmaisversiota ei käytetä, on Toimittajalla oikeus purkaa Sopimus. Palvelu tulkitaan käyttämättömäksi, kun kahdeksantoista (18) viimeisen kuukauden aikana Palveluun ei ole kirjauduttu eikä Ryhmäposti-ominaisuutta ole käytetty.

Asiakkaan tietojen poistaminen sopimuksen päättyessä

Toimittaja poistaa Palveluun tallennetut tiedot sopimuksen päätyttyä tai aiempana ajankohtana Asiakkaan erillisestä kirjallisesta pyynnöstä. Toimittaja säilyttää Palvelun tilaukseen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot myös Sopimuksen päättymisen jälkeen kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.

8. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Toimittajan suostumusta siirtää tätä Sopimusta edelleen. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle.

9. Palvelun sisällön ja käyttöehtojen muutokset

Toimittajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa Palvelun ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Asiakkaille ilmoitetaan muuttuvista Käyttöehdoista ja Palvelun olennaisista muutoksista heti niiden tullessa voimaan. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa Sopimus päättymään. Palvelu päätetään tällöin maksetun kauden loppuun. Toimittaja voi tehdä vähäisiä muutoksia Palvelun Käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle.

10. Muut ehdot

Mainostaminen

Toimittajalla on oikeus sisällyttää omia sekä ulkopuolisia mainoksia Palvelun ilmaisversioon. Maksullisissa tuoteversioissa mainoksia ei näytetä.

Toimittaja ei vastaa näytettävien mainosten sisällöstä, sopivuudesta Asiakkaan sivustolle tai muista mainoksiin liittyvistä seikoista. Toimittaja tai ulkopuolinen mainostoimittaja eivät tietoisesti tee yhteistyötä lainvastaista, eroottissävytteistä, hyvien tapojen vastaista tai alkoholimainontaa tarjoavien mainostajien kanssa. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta mainoksia, jotka täyttävät jonkin aiemmin kuvatuista ehdoista. Kieltäytymisoikeus on voimassa, kunnes mainokset on korjattu lainmukaiseksi tai yleisesti hyväksyttäväksi. Halutessaan kieltäytyä mainoksen näyttämisestä Asiakkaan on otettava yhteyttä asiakaspalveluun.

Tietojen turvaaminen

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnukset ja salasanat siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas vastaa ulkopuolisten käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

Toimittaja vastaa Palveluun tallennettujen tietojen varmuuskopioinnista. Toimittajalla on oikeus veloittaa tuntiperusteisesti kulloinkin voimassaolevan asiantuntijatyön hinnastonsa mukaisesti asiakaskohtaisista varmuuskopiopalautuksista. Asiakas hyväksyy tarjouksen asiakaskohtaisesta varmuuskopiopalautuksesta ennen töiden aloitusta.

Vastuu asiakkaan tuottamasta sisällöstä

Asiakas vastaa toiminnastaan Palvelussa sekä Palveluun tallentamistaan henkilötiedoista, teksteistä, kuvista, ohjelmista, tiedoista, tilauksista sekä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, muusta lainvoimaisuudesta sekä näiden rikkomisesta aiheutuvista seurauksista.

Yhteystietojen ylläpitäminen

Asiakas vastaa siitä, että pitää yhteystietonsa, mukaan lukien voimassaolevan sähköpostiosoitteen, ajan tasalla kirjautumalla sivustolleen ja tekemällä muutokset Palvelun kautta.

Asiakkaan yhteystiedot tallennetaan Toimittajan Asiakas- ja markkinointirekisteriin, jonka tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.avoine.fi/tietosuoja/asiakas-ja-markkinointirekisterin-tietosuojaseloste/.

11. Vahingonkorvaukset ja vastuurajoitus

Toimittaja vastaa vain toiminnastaan aiheutuneista välittömistä vahingoista. Välillisiä, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Toimittaja ei korvaa. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten Asiakkaalle aiheuttamista haitoista tai häiriöistä. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan Palveluun tallentamien henkilötietojen ja muun materiaalin sisällöstä, tekijänoikeuksista eikä toimivuudesta.

Toimittajan vastuu on korkeintaan Asiakkaan tilaaman Palvelun kolmen (3) kuukauden maksua vastaava summa.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

13. Liitteet

Seuraavat liitteet ovat olennainen ja erottamaton osa tätä Sopimusta. Mikäli tämän Sopimuksen ja liitteiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan tätä Sopimusta.

Tietosuojaliite