Yhdistysavaimen käyttöehdot

Yhdistysavaimen käyttöehdot on kuvattu tässä asiakirjassa sekä osoitteesta www.yhdistysavain.fi/nykyisille-asiakkaille/yksityisyydensuoja löytyvässä toimintaperiaatteessa, joita voidaan päivittää ajoittain ja joista kokonaisuutena käytetään nimitystä ”käyttöehdot”.

Mikäli ette hyväksy näitä ehtoja, teillä ei ole oikeutta käyttää Yhdistysavainta. Käyttöehtojen hyväksymiseen ei tarvita erillistä toimenpidettä, vaan käyttäessään Yhdistysavainta asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan käyttöehtoja. Mikäli näiden käyttöehtojen ja erillisen asiakaskohtaisen sopimuksen välillä on eroja, erillisen sopimuksen ehdot ovat etusijalla yleisien käyttöehtojen ristiriitaisiin ehtoihin nähden.

1. Palvelun kuvaus

Yhdistysavain-palvelun toimittaa Avoine Oy aputoiminimellä Yhdistysavain (tarkemmat yhteystiedot löytyvät aina osoitteesta http://www.yhdistysavain.fi/asiakaspalvelu/). Asiakas on palvelun käytön aloitusvaiheessa ilmoitettava yhteisö. Asiakas voi myöhemmin päivittää yhteystietojaan suoraan Yhdistysavaimen kautta, jolloin tietomuutokset päivittyvät suoraan palvelun toimittajalle.

Yhdistysavain-palvelulla tarkoitetaan selaimen välityksellä käytettävää ohjelmistoa, joka koostuu yhteen toimivista Yhdistysavain Kotisivut sekä Yhdistysavain Rekisteri -tuotteista. Tuotteiden ajankohtaiset hinnastot löytyvät aina tuotteiden kotisivuilta (Yhdistysavain Kotisivut (hinnasto), Yhdistysavain Rekisteri (hinnasto)).

Yhdistysavain-palveluun sisältyy aina tekninen ylläpito sekä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu auttaa Yhdistysavaimen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Lisätietoja Yhdistysavaimen asiakaspalvelusta löytyy osoitteesta www.yhdistysavain.fi/asiakaspalvelu/.

2. Hinnat ja maksuehdot

Yhdistysavain Kotisivut

Yhdistysavain Kotisivut -tuote sisältää työkalut yhdistyksen julkisten kotisivujen, jäsensivujen sekä hallituksen sivujen rakentamiseen. Tarkempi kuvaus Yhdistysavain Kotisivuista on luettavissa osoitteessa https://www.yhdistysavain.fi/nykyisille-asiakkaille/tekninen-palvelunkuvaus/.

Yhdistysavain Kotisivujen käyttäminen aloitetaan aina ilmaistuotteella. Mikäli asiakas suorittaa myöhemmin maksullisen tuoteversion tilauksen, toimittaja veloittaa tilauksen mukaisen maksun sekä asiakkaan mahdollisesti tilaamat lisäpalvelut. Lisäpalveluista verkkotunnukset sisältyvät ainoastaan Yhdistysavain Kotisivujen maksullisiin versioihin.

Palvelu laskutetaan asiakkaan tilauksen mukaisesti joko 3 tai 12 kuukautta ennakkoon. Ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Ensimmäinen maksu laskutetaan oletuksellisesti tilauspäivästä kuluvan laskutusjakson loppuun. Mikäli laskutettavien päivien määrä on vähemmän kuin 30 päivää, voidaan ensimmäinen maksu laskuttaa ensimmäistä laskutusjaksoa seuraavan laskutusjakson loppuun.

Laskutusjaksot päättyvät 3 kk sopimuksella 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Vuoden sopimuksella laskutusjakso päättyy 31.12. Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

Hinnat ja maksutavat ilmoitetaan tuotteen tilauslomakkeella sekä tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa. Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu, palvelun hintoja voidaan muuttaa vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Maksuehto on 14 pv laskun päivämäärästä. Sivuston ylläpitoa käsittelevän laskun viivästyessä sivusto suljetaan tai päivitetään ilmaiseen Free-versioon. Mikäli mikä tahansa maksu viivästyy, on toimittajalla oikeus myös periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä kohtuulliset perimiskulut.

Yhdistysavain Rekisteri

Yhdistysavain Rekisteri -tuote sisältää työkalut yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämiseen sekä jäsentietojen hyödyntämiseen esimerkiksi tiedottamiseen sekä laskutukseen.

Yhdistysavain Rekisteri -palvelun peruskäyttö on ilmaista. Maksullisten ominaisuuksien käyttöä varten käyttäjä joko maksaa jokaisen tapahtuman sen toteutushetkellä tai ostaa itselleen ennakkoon saldoa, joka kuluu käytön mukaan. Kerran ostettua saldoa ei voida palauttaa. Minimiveloitus toteutushetkellä maksettua tapahtumaa kohden on 0,95€.

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun transaktiohintoja (esim. yhden tekstiviestin lähettämisen hinta) ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle. Asiakkaalle esitetään aina hinta euroissa ennen tapahtuman varmistamista, jonka toteutettava tapahtuma tulee asiakkaalle maksamaan tai tullaan hänen käyttötilitään veloittamaan.

Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu, palvelun hintoja voidaan muuttaa vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Saldon loppuessa käyttäjä voi edelleen tehdä maksullisia tapahtumia palvelussa suorittamalla maksun tapahtuman tekemisen yhteydessä.

Maksut Visa-, Visa Electron- tai Mastercard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Palkanmaksupalvelu

Palkanmaksupalvelun toteuttajana ja toimijana toimii Suomen Palkanlaskenta Oy (2554393-3) yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yritys on Finanssivalvonnan valvonnan alainen ja on merkitty maksupalvelun tarjoajia koskevaan Finanssivalvonnan rekisteriin.

Palvelun käyttö tapahtuu Suomen Palkanlaskenta Oy:n sopimusehtojen mukaisesti ja palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä auttaa Suomen Palkanlaskenta Oy. Ottamalla palkanlaskentapalvelun käyttöön Yhdistysavaimen kautta muodostuu asiakkaan ja Suomen Palkanlaskenta Oy:n välille itsenäinen sopimussuhde, jossa Avoine Oy ei ole osapuolena. Suomen Palkanlaskenta Oy veloittaa asiakkaalta palkanmaksupalveluun liittyvät kustannukset.

Suomen Palkanlaskenta Oy
Y-tunnus: 2554393-3
Kirkkokatu 1a
00170 Helsinki

www.palkkaus.fi
Enable JavaScript to view protected content.

020 798 0230

3. Ehtojen voimassaolo

Palvelun käyttöönotto luo sopimussuhteen toimittajan ja asiakkaan välille. Aloittaessaan Yhdistysavain-palvelun käytön asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Toimittajalla on oikeus hylätä asiakkaan tekemä tilaus.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kuukausimaksullisen sopimuksen irtisanomisen tulee asiakkaan toimesta tapahtua vähintään yksi kuukausi (1 kk) ennen seuraavan laskutusjakson alkua. Sopimus päättyy tällöin maksetun kauden lopussa. Sopimuksen irtisanominen ei oikeuta hyvitykseen jäljellä olevista maksuista. Toimittajan puolelta irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijaosapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijaosapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen määräajan puitteissa.

Suomen lain vastainen, epäasiallinen tai tekijänoikeussäännösten vastainen sisältö oikeuttaa palvelun tarjoajan sulkemaan palvelun ilman erillistä ilmoitusta ja purkamaan sopimuksen.

Ilmaistuotteiden poistaminen

Mikäli kuukausimaksutonta Yhdistysavainta ei käytetä, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus ja poistaa ilmaistuote sisältöineen. Poistaminen edellyttää alla olevien ehtojen täyttymistä.

Yhdistysavain Kotisivut
Yhdistysavain Kotisivut -tuote luokitellaan käyttämättömäksi, kun kahdentoista (12) viimeisen kuukauden aikana ei palveluun ole kirjauduttu.

Yhdistysavain Rekisteri
Yhdistysavain Rekisteri -tuote luokitellaan käyttämättömäksi, kun kahdeksantoista (18) viimeisen kuukauden aikana ei palveluun ole kirjauduttu eikä Ryhmäposti-ominaisuutta käytetty.

4. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman toimittajan suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

5. Erimielisyydet

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

6. Palvelun sisällön ja ehtojen muutokset

Toimittajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa Yhdistysavain-palvelun ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Asiakkaille ilmoitetaan muuttuvista sopimusehdoista ja palvelun olennaisista muutoksista heti niiden tullessa voimaan. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään. Palvelu päätetään tällöin maksetun kauden loppuun. Palvelun käyttöehtoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia myös ilman erillistä ilmoitusta.

7. Palvelun saatavuus

Toimittaja vastaa Yhdistysavaimen toiminnasta. Palvelussa esiintyvät viat korjataan normaalina työaikana. Toimittajalla on oikeus keskeyttää pääsy Yhdistysavain-palveluun, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi.

Asiakas hankkii itse kaikki Yhdistysavain-palvelua varten tarvittavat laitteet ja verkkoyhteydet. Toimittaja ei vastaa asiakkaan omien ohjelmien toiminnasta. Asiakas vastaa itse tietoverkkoyhteyksiensä käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan ATK- laitteen tai järjestelmän suojaamisesta.

8. Muut ehdot

Mainostaminen

Toimittajalla on oikeus sisällyttää omia sekä ulkopuolisia mainoksia Yhdistysavain Kotisivujen Free -versioon. Maksullisissa tuoteversioissa mainoksia ei näytetä.

Toimittaja ei vastaa näytettävien mainosten sisällöstä, sopivuudesta asiakkaan sivustolle tai muista mainoksiin liittyvistä seikoista. Toimittaja tai ulkopuolinen mainostoimittaja eivät tietoisesti tee yhteistyötä lainvastaista, eroottissävytteistä, hyvien tapojen vastaista tai alkoholimainontaa tarjoavien mainostajien kanssa. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta mainoksia, jotka täyttävät jonkin aiemmin kuvatuista ehdoista. Kieltäytymisoikeus on voimassa kunnes mainokset on korjattu lainmukaiseksi tai yleisesti hyväksyttäväksi. Halutessaan kieltäytyä mainoksen näyttämisestä asiakkaan on otettava yhteyttä Yhdistysavaimen asiakaspalveluun.

Sivuston koko

Asiakkaan on mahdollista tallentaa Yhdistysavain-sivustolle vapaasti tiedostoja. Kokonaisuudessaan sivuston maksimikoko on 5 GB. Mikäli asiakkaan sivusto on mainittua maksimikokoa suurempi, palveluntarjoaja voi pyytää asiakasta poistamaan turhia tiedostoja, mikä asiakkaan on suoritettava ilman viivästystä. Mikäli ylimääräisiä tietoja ei pyynnöistä huolimatta poisteta, on palveluntarjoajalla oikeus purkaa sopimus.

Sähköpostitiedotteiden lähettäminen

Asiakkaan on mahdollista käyttää Yhdistysavain Rekisteri -tuotetta sähköpostitiedotteiden lähettämiseen ilmaiseksi. Kuukausittainen maksimimäärä lähetettyjä sähköpostitiedotteita on 10 000 kpl. Sähköpostiviestintäominaisuus on tarkoitettu ainoastaan yhdistyksen jäsenille tapahtuvaan viestintään. Edellä kuvatun vastainen käyttö oikeuttaa palvelun tarjoajan sulkemaan palvelun ilman erillistä ilmoitusta ja purkamaan sopimuksen.

Kirjelaskujen ja -tiedotteiden lähettäminen

Yhdistysavain Rekisteristä lähtevät kirjeet lähetetään suoraan Rekisteriin tallennettujen jäsenten postiosoitetietojen perusteella. Virheelliset tiedot voivat johtaa siihen, että kaikkia kirjeitä ei saada perille. Perillesaamattomia kirjeitä ei hyvitetä.

Vahingonkorvaukset

Toimittaja vastaa vain omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista välittömistä vahingoista. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään asiakkaan Yhdistysavain-palvelun kolmen kuukauden (3 kk) maksua vastaavaan summaan. Välillisiä, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja toimittaja ei korvaa. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten tietoverkkovioista eikä niiden asiakkaalle aiheuttamista haitoista, vioista tai häiriöistä. Toimittaja ei vastaa asiakkaan Yhdistysavain-palveluun tuottaman materiaalin sisällöstä, tekijänoikeuksista eikä toimivuudesta.

Tietojen turvaaminen

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnukset ja salasanat siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa ulkopuolisten käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas käyttää Yhdistysavain-palvelua omalla vastuullaan.

Vastuu asiakkaan tuottamasta sisällöstä

Asiakas vastaa toiminnastaan Yhdistysavain-palvelussa sekä palveluun tallentamistaan teksteistä, kuvista, ohjelmista, tiedoista, tilauksista sekä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, muusta lainvoimaisuudesta sekä näiden rikkomisesta aiheutuvista seurauksista.

Yhteystietojen ylläpitäminen

Asiakas vastaa siitä, että pitää yhteystietonsa, mukaan lukien voimassaolevan sähköpostiosoitteen, ajan tasalla kirjautumalla sivustolleen ja tekemällä muutokset Yhdistysavain-palvelun kautta.

Muut ehdot

Yhdistysavain-palvelua toimitetaan vain Suomeen.